NAJNOVI NASLOVI:

MЛАДИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО ГРЦИЈА СЕ ПОВЕЌЕ ЈА НЕГУВААТ МАКЕДОНСКАТА ПЕСНА И ОРА. СЕКОЈА ЧЕСТ! ОВА МОРА ДА СЕ ВИДИ! (ВИДЕО)
Петок, 01 Септември 2017 18:34   

Нашинците во Грција со векови наназад ги негувале традицијата и обичаите. И кога биле угнетувани, прогонувани, убивани и им било забрането да говорат на својот мајчин јазик, тие со крајни

напори успевале да го пренесат македонскиот дух на идните генерации.Видеото кое следи ја покажува љубовта на Македонците од Егејска Македонија кон народната македонска песна и ора. Младите Македонци во Грција се повеќе ја негуваат

македонската музика и македонските народни игри.


Снимката е од Село Биралци, Кајлари. Погледнете: