NAJNOVI NASLOVI:

Македонија е земја на иселеници: 30 милиони Македонци живеат надор од својата татковина!
Среда, 17 Јануари 2018 19:20   

Македонија е една од земјите не само во регионот ,туку и во Европа која типично иселеничка земја.

Проценките говорат дека бројот на иселеници во дијаспората се движи околу 30 милиони, или колку 15 Македонии.Најмногу се иселуваат во прекуокеанските земји и тоа навеќе од економски причини. И овие податоци се само претпоставки и не ја даваат реалната слика.


-Податоците  кои што ги имаме од нашите иселеници кои што потекнуваат од Македонија,без оглед на националност, култура,се невалидни бидејќи внатрешните пописи

кои што ги прават државите каде што живеат нашите иселеници се базирани според некои критериуми кои што воопшто не се во ефект кај нас во Македонија како

мултикултирна држава.-Изјава Никола Шалваринов –дир.на Агенција за иселеништво.

Иселеничкиот бран кој започнал од крајот на 19 век,не запира,а нашата земја, помош од дијаспората нема.

- Они сметаат дека бизнис клима нема, има некакви преголеми бирократски процедури, не вложуваат многу, не отвараат бизнис фирми, повеќе алтрустично даваат

пари.Некакви големи пари за отварање на големи бизниси сеуште нема,за да имате такво нешто морате да имате министерство за иселеништо.-Изјава проф.др. Зоран

Матевски-Институт за социологија.

Отворањето на министерство за иселеништо ќе и помогне на Македонија да се зголемат инвестициите во земјава,а ќе помогне и да се стопира одливот на мозоци и

квалитетни кадри кои сега заминиваат барајќи подобри услови за научна работа.


преземено од Алфа тв